O, P, Q Japonsko - přehled

hledat

Návazné odkazy


Čas v Japonsku
Vaše doporučení je naší odměnou

O, P, Q

OUTLÁ, Gabriela : Některé aspekty japonské zahraniční politiky v poválečném období (s důrazem na devadesátá léta), Universita Karlova 1998.

POKORNÝ, V. Japonsko - Struktura a vývoj ekonomiky. Praha : 1957 ;

PRONNIKOV, V. A. and Ladanov, I. D. Japonci jak je neznáme. (Přel.: Krtičková, Dagmar) ; Praha : Lidové nakladatelství, 1989 ; 264 s. váz. orig. Japoncy. Z ruštiny.

Reklama