Společnost Japonsko - přehled

hledat

Návazné odkazy


Čas v Japonsku
Vaše doporučení je naší odměnou

Společnost

 BALTUS, J. Tokio bojuje proti znečištění.
In: Nový Orient. Vol. 41, No. 3 (1986), 85-87 s.

BEDROUNKA, I.; Havlík, V., and Nedělka, O. Vědecko technická politika Japonska. Praha : UVTEI, 1984 ;

BLAGORAVOVÁ, Zina; Blažek, Antonín; Krejčí, Michal; Kunteová, Michala; Levora, Jan, and Slunečko, Vladimír : Konjukturální monotematická studie - Japonsko. Praha : Centrum vnějších ekonomických vztahů, 1994 ;

Japonsko - země, kterou jsem hledal. Bohadlo, Stanislav. 1. vyd Náchod : Gate, 2000 ; 180 s. + obr. příloha. brož.

BRACKETT, D. W. Svatý teror: armagedon v Tokiu. (Přel.: Vostrá, Denisa) ; Vostrá, Denisa. autorka doslovu. Doslov ; 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1998 ; 208 s. a 16 s. obr. přílohy. váz. Z angličtiny.

BRANTOVÁ, K. Sociální struktura japonských podniků, Universita Karlova 1974.

BUČÍNSKÁ - SAITÓ, Stanislava and Vasiljevová, Zdeňka : Univerzitní profesorka PhDr. Vlasta Hilská ; Praha : Orientální ústav ČSAV, 1991,

BUČINSKÁ, Stanislava : Problematika amerických vojenských základen na Okinawě, Universita Karlova 1980.

Dopis z Japonska. (Přel. Burda, R.)
In: Nový Orient. Vol. 6, No. 7 (1950-51), s. 153.

CESAR, J. Vztahy Japonska se zeměmi sdružení Asean.
In: Nový Orient. Vol. 41, No. 3 (1986), s. 65-67.

CIHELKOVÁ, Eva; Holub, Alois, and Jakš, Jaroslav : USA - Japonsko - SRN. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 1994 ;

CIHELKOVÁ, Eva; Radka Krausová, and Tomáš Brada : Ekonomické a politické změny v Japonsku v 90. letech . Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999 ; 37 s. brož. Obsahuje bibliografii.
Reklama