L, M, N Japonsko - přehled

hledat

Návazné odkazy


Čas v Japonsku
Vaše doporučení je naší odměnou

L, M, N

LABUS, David : Modernizace japonska.
In: Dějiny a současnost. Vol. 16, No. 4 (1994), 28-32 s. ISSN 0418-5129.

LABUS, David : Přerušení izolace Japonska a první období styků se zahraničím, Universita Karlova 1990.

LEJNAR, Jiří : Tvůrci japonského zázraku. Praha : Horizont, 1970 ;

LEVORA, Jan : Fudži očima českých autorů.
In: Kokoro. (1995/96 zima), 3-6 s.

LEVORA, Jan : Japonsko a OSN.
In: Mezinárodní Politika. Vol. 19, No. 8 (1995), s. 14-16. ISSN 05437962.

LEVORA, Jan : Státní vlajka a státní hymna v poválečném Japonsku.
In: Nový Orient. Vol. 54, No. 8 (1999), s. 307-312. ISSN 0029-5302.

MARHOULOVÁ, Dagmar : Japonské systémy řízení. Praha : Svoboda, 1989 ; 275 s.

MIZUNO, Shigeru : Řízení jakosti. (Přel.: Soukup, Pavel) ; Praha : Victoria Publishing, váz.

MORITA, Akio; Reingold, E. M., and Shimomura, Mitsuko : Made in Japan, Akio Morita a Sony. (Přel.: Hlinovský, Luboš) ; Praha : Pragma, 1992 ;

MRÁZEK, Rudolf : Jihovýchodní Asie ve světové politice 1900 - 1975. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1980 ; 769 s. váz.

MUSSIK, Viktor : Žlutí nastupují ; Praha : Československá Geografická unie, 1936, 232 s., 55 fotogr., 6 mapek

NEUSTUPNÁ, R. Japonská technika a hospodářský růst.
In: Nový Orient. Vol. 19, No. 7 (1964), 201-204 s.

NEUSTUPNÁ, R. O některých rysech japonského 'hospodářského zázraku'.
In: Nový Orient. Vol. 18, No. 4 (1963), 106-110 s.

NOVOTNÝ, Josef : Japonský průmysl a zahraniční obchod v r. 1957.
In: Lidé a Země. Vol. 1, No. 8 (1959), 46 s.
Reklama