R, S, T Japonsko - přehled

hledat

Návazné odkazy


Čas v Japonsku
Vaše doporučení je naší odměnou

R, S, T

 PRONNIKOV, V. A. and Ladanov, I. D. Japonci jak je neznáme. (Přel.: Krtičková, Dagmar) ; Praha : Lidové nakladatelství, 1989 ; 264 s. váz. orig. Japoncy. Z ruštiny.

SÓHÓ, Takuan : Cesta zenu cesta meče. (Přel.: Tachecí, A. and Richard, F. H.) ; Bratislava : Cad Press, 1993 ; 183 s. brož. Přeloženo z angličtiny.

SUZUKI, D. T. Z esejů o buddhismu a japonském zenu. (Přel. Faktor, Jindřich)
In: Světová literatura. Vol. 37, No. 3 (1992), 40-49 s.

SUZUKI, Šunrju : Duch zenu, duch začátečníka: všední hovory o zenu. (Přel. Brázda, Jan)
In: Světová literatura. Vol. 37, No. 3 (1992), 63-73 s.

SUZUKI, Šunrju : Zenová mysl, mysl začátečníka: Všední hovory o zenu. (Přel.: Brázda, Jan) ; Praha : Pragma, 1994 ; Z angličtiny.

SVOBODA, Josef : Tovaryšstva Ježíšova posvátné misie za mořem: II. Misie v Japonii. Praha : A. G. Stenhauser, 1876 ; 73 s. váz.

SVOJSÍK, Alois : Japonsko a jeho lid. 1. vyd. Praha : Svojsík Alois, 1913 ; 559 s. váz.

Šamanské techniky v Číně a na Dálném Východě - Mongolsko, Korea a Japonsko;
In: Elidae, Mircela. Šamanismus a nejstarší techniky extáze. Praha : Argo 1997, s. 378-382. 80-7203-153-8

TISOVSKÝ, Vladimír : Japonsko. Hilská, Vlasta. Revize textu. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1986 ; 282 s. brož.

Reklama