I, J, K Japonsko - přehled

hledat

Návazné odkazy


Čas v Japonsku
Vaše doporučení je naší odměnou

I, J, K

JANOŠ, Jiří : Šičigosan: svátek japonských dětí.
In: Lidé a Země. Vol. 11, (1998), 688-692 s. ISSN 0024-2896.

JANOŠ, Jiří : Tajemná země Nippon. Praha : Knižní klub, 1994 ; 216 s., 16 stran barevné přílohy.

KABELÁČOVÁ, Káťa : Náboženský život v moderním Japonsku;
In: Bečka, Jan a kol. Náboženství a politika v zemích Asie. 1. vyd. Praha : Orientální ústav ČSAV 1988, s. 111-167.

KAWASUMIOVÁ, Darja : Západní křesťanská kultura a japonský čajový obřad: Čajový obřad jako jedna z podnětných forem společenského dialogu v postmoderně, Universita Karlova 1999.

KLIKA, Bohumil : Obrázky z Žapanu. Praha : F. Šimáček, 1904 ; 48 str., 47 obr. a 2 obr. přílohy. brož.

KRYSTASZEK, Róši A. Kaisen : Dudo dharma, neboli poučení samuraje. (Přel.: Konečný, Antonín) ; Bratislava : Cad Press, 1992 ; 196 s. brož. orig. Dudo dharma ou ľ enseignement a un samourai. Přeloženo z francouštiny.

Reklama