U, V, W Japonsko - přehled

hledat

Návazné odkazy


Čas v Japonsku
Vaše doporučení je naší odměnou

U, V, W

VAČKÁŘ, Martin : Postava mladého muže v literatuře 40. let Meidži, Universita Karlova

VALENT, F. Odraz čínskej agresie proti VSR v japonsko-čínskych vzťahoch, Universita Karlova 1981.

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Americká 'obranná' linie na Dálném východě.
In: Dějiny a současnost. No. 8 (1961), 1-3 s. ISSN 0418-5129.

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Císař bez císařství.
In: Nový Orient. Vol. 25, No. 6 (1970), 173-177 s.

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Co je to - Japonská Vlastenecká Společnost.
In: Nový Orient. Vol. 22, No. 3 (1967), 90 s.

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Dějiny Japonska ; 1. vyd, Praha : Svoboda, 1986, 604 s.

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Dvě cesty japonského fašismu.
In: Nový Orient. Vol. 18, No. 10 (1963), 292-295 s.

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Feudalizmus v zemích dálného východu I. Praha : Universita Karlova, 1983 ;

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Japonci v Bolivii a jinde: Překvapivá kapitola z dějin japonského vystěhovalectví.
In: Nový Orient. Vol. 52, No. 2 (1997), 58-59 s.

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Japonská historická věda a Čína. Praha : Orientální ústav ČSAV, 1982 ;

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Japonské století styků s Evropou.
In: Nový Orient. Vol. 28, No. 3 (1973), 78-79 s.

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Japonsko 1918: Rýžové bouře.
In: Nový Orient. Vol. 32, No. 3 (1977), s. 1-4. Příloha.

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Japonsko a druhá světová válka /I./.
In: Nový Orient. Vol. 21, No. 2 (1966), 42-47 s.VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Japonsko a druhá světová válka /II./.
In: Nový Orient. Vol. 21, No. 3 (1966), 74-77 s.

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Japonsko a druhá světová válka /III./.
In: Nový Orient. Vol. 21, No. 4 (1966), 108-111 s.

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Japonsko a Jižní Korea.
In: Nový Orient. Vol. 35, No. 2 (1980), 39-42 s.

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Japonsko mezi válkou a mírem: 15.srpen - 2.září 1945.
In: Nový Orient. Vol. 50, No. 7 (1995), s. 267-270. ISSN 0029-5302.

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Japonský státní archiv.
In: Archivní časopis. Vol. 3, No. 32 (1982), 160-166 s.

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Ještě jedno dvacáté výročí.
In: Nový Orient. Vol. 20, No. 10 (1965), 312-314 s.

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : K interpretaci fašizmu v Japonsku.
In: ČSČH. Vol. 18, No. 4-5 (1970), 441-453 s.

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Kolektiv a jednotlivec v japonské společnosti.
In: Nový Orient. Vol. 20, No. 2 (1965), 33-39 s.

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Město pro deset miliómů.
In: Nový Orient. Vol. 19, No. 7 (1964), 215-217 s.

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : The Industrial Patriotic Movement - A Study on the Structure of Fascist Di;
In: Monographia XXVII: Problems of Modern Japanese Society. Praha : Univerzita Karlova 1971, s. 65-149. Anglicky

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Nejen Hirošima a Nagasaki: Kobercové bombardování Japonských měst.
In: Nový Orient. No. 3 (1995), s. 104-107. ISSN 0029-5302.

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Nejstarší tisky o Japonsku v českých zemích.
In: Nový Orient. Vol. 43, No. 4 (1988), 117-119 s. ISSN 029-5302.

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Novodobé dějiny Japonska. Praha : SPN, 1964 ;

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Operace Okinawa.
In: Nový Orient. Vol. 40, No. 6 (1985), )

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Podíl Sovětského svazu na porážce Japonska.
In: Nový Orient. Vol. 40, No. 9 (1985), )

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Politický vývoj Japonska 1868-1945. Praha : Universita Karlova, 1976 ;

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Poslední den japonského císařství.
In: Nový Orient. Vol. 24, No. 9 (1969), 267-270 s.

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Poválečné Japonsko: Politický vývoj 1945-1970, chronologie 1945-1965. Praha : Universita Karlova, 1976 ;

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Svatební den v Japonsku.
In: Nový Orient. Vol. 22, No. 10 (1967), 302-303 s.

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Tokugawa Iejasu.
In: Nový Orient. Vol. 16, No. 8 (1961), 180-181 s.

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Totální nasazení po japonsku.
In: Nový Orient. Vol. 50, No. 6 (1995), s. 216-219. ISSN 0029-5302.

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Výstava 'Nihon kobidžucu ten'.
In: Nový Orient. Vol. 20, No. 3 (1965), 71 s.

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Zrod moderního Japonska.
In: Nový Orient. Vol. 18, No. 1 (1963), 1-3 s.

VEJŘÍK, Lubomír : Vzestup a pád orlů Nipponu 1931 - 1941 /Prolog/. Cheb : Svět křídel, 1994 ; 301 s. váz.

VERESAJEV, V. V. Zápisky z Rusko-japonské války. (Přel.: Brůžek, František) ; Brůžek, František. autor předmluvy. Předmluva ; 1. vyd. Praha : ÚDKN, 1915 ; 151 s. váz.

VÍTEK, V. Formování japonských ozbrojených sil po 2. světové válce, Universita Karlova Chybí

VLASATÝ, B. Japonsko. Bratislava : Obzor, 1978 ;

VOLLAN, G. Žaponsko: Země i lid. (Přel.: Wagner, Jan) ; Praha : E. Beaufort, 1904 ; 39 vyobrazení, mapa.

VOSTRÁ, Denisa : Išikawa Takuboku a Masaoka Šiki: Tradiční formy v moderní japonské poezii, Universita Karlova 1997.VOSTRÁ, Denisa : Moderní básníci tradiční japonské formy tanka.
In: Nový Orient. Vol. 54, No. 3 (1999), s. 93-96.

O-Haru;
In: Vráz, S. T. Exotické povídky. 1. vyd. Praha : F. Topič 1910, s. 134-194.

Z Cest po Žaponsku a Číně;
In: Vráz, S. T. Z cest S. T. Vráze. 2. vyd. Praha : Svatopluk Jelínek 1925, s. 203-332.

WEISMAN, R. Steven : Akihito: Ztělesnění nové éry.
In: 100+1 zahraničních zajímavostí. s. 16-19.

WILLMAN, Heinz : Japonsko ve stínu pikadonu. (Přel.: Svěrák, Václav) ; Gerhard, Mahner. autor doslovu. Doslov ; 1. vyd. Praha : Svobodné slovo, 1961 ; 159 s., 29 dokum. snímků. váz.

WINKELHÖFER, Jan and Winkelhöferová, Vlasta : Sto pohledů na Japonsko. 3. přepracované vyd. Praha : Orbis, 1973 ; 352 s., 48 s. příloh.

WINKELHÖFEROVÁ, Vlasta : Bestseler z Tokia, aneb Superstát v humorném pohledu satirika.
In: Světová literatura. Vol. 29, No. 2 (1984), 242-243 s.

WINKELHÖFEROVÁ, Vlasta : Čeština a česká literatura v Japonsku.
In: Nový Orient. Vol. 32, No. 3 (1977), 89-90 s.

WINKELHÖFEROVÁ, Vlasta : Dějiny odívání: Japonsko. 1. vyd. Praha : Lidové noviny, 1999 ; 325 s. váz.

WINKELHÖFEROVÁ, Vlasta : Haiku osiřely.
In: Světová literatura. Vol. 27, No. 5 (1982), 252-253 s.

WINKELHÖFEROVÁ, Vlasta : Japonské literární časopisy.
In: Světová literatura. Vol. 27, No. 2 (1982), )

WINKELHÖFEROVÁ, Vlasta : Japonský venkov v baladických příbězích Cutomu Minakamiho.
In: Světová literatura. Vol. 31, No. 3 (1986), 197-199 s.

WINKELHÖFEROVÁ, Vlasta : Literární ceny v Japonsku.
In: Světová literatura. Vol. 25, No. 3 (1980), 243-244 s.

WINKELHÖFEROVÁ, Vlasta : Mišima.
In: Svět a divadlo. Vol. 9, No. 1 (1998), 117-120 s. ISSN 0862-7258.

WINKELHÖFEROVÁ, Vlasta : Mišimova dramatická dvojčata.
In: Svět a divadlo. Vol. 10, No. 6 (1999), 187-192 s. ISSN 0862-7258.

WINKELHÖFEROVÁ, Vlasta : Na lovu hvězd.
In: Světová literatura. Vol. 25, No. 2 (1980), 204-216 s.

WINKELHÖFEROVÁ, Vlasta : Pokrokové prvky v japonské poesii od roku 1968, Universita Karlova 1955.

WINKELHÖFEROVÁ, Vlasta : Problémy kolem Akutagawovy ceny.
In: Světová literatura. Vol. 30, No. 1 (1985), 249-250 s.

WINKELHÖFEROVÁ, Vlasta : Říkali mu Bůh povídek /Šiga Naoja/.
In: Nový Orient. Vol. 26, No. 7 (1972), 210-212 s.

WINKELHÖFEROVÁ, Vlasta : Tokijské literární instituce.
In: Světová literatura. Vol. 30, No. 2 (1985), 249-251 s.

WINKELHÖFEROVÁ, Vlasta : Tři generace japonské poválečné literatury.
In: Světová literatura. Vol. 19, No. 2 (1974), 134-144 s.
Reklama