D, E, F Japonsko - přehled

hledat

Návazné odkazy


Čas v Japonsku
Vaše doporučení je naší odměnou

D, E, F

DIENSTBIER, Z. Hirošima - svědomí lidstva. Praha : Avicenum, 1979 ;

DUFEK, Ota : Téma: ČaJ.
In: Kokoro. (1995/96 zima), 12-17 s.

EJDUS, Ch. T. Novodobé Japonsko: Stručný nástin novodobých dějin Japonska. (Přel.: Borková, Heda) ; 1. vyd. Praha : SNPL, 1959 ; 296 s. váz. přel. z ruštiny.

ELIÁŠOVÁ, Barbora Markéta : Dcery Nipponu: Několik kapoitol o japonských ženách. 1. vyd. Praha : B. Kočí, 1925 ; 84 s. váz.

ELIÁŠOVÁ, Barbora Markéta : Pod Karlem Pergner: rok života na Čsl. velvyslanectví v Japonsku . Praha : Eliášová, B. M., 23 s.

ELIÁŠOVÁ, Barbora Markéta : Rok života mezi Japonci a kolem zeměkoule. 1. vyd. Praha : Eliášová, B. M., 1915 ; 160 s. váz.

ELIÁŠOVÁ, Barbora Markéta : V Japonsku v dobách dobrých i zlých: za hrůz zemětřesení 1923. 1. vyd. Praha : Eliášová B. M., 1925 ; 197 s. váz.

FABRY, Rudolf : Stretnutie pod sakurami. Bratislava : Šport, 1971 ;

FÁREK, J.; Jeníček, J., and Winkelhöfer, Jan : Japonsko. Praha : Institut zahraničního obchodu, 1975 ;

FEDORENKO, Nikolaj : Japonské zápisky. (Přel.: Vačkář, Martin) ; Hrdličková, Věna. autorka poznámky. Několik slov o autorovi ; 1. vyd. Praha : Lidové nakladatelství, 1983 ; 300 s.: 32 s. černobílé přílohy, 8 s. barevné přílohy. váz. orig. Japonskije zapisky. Z ruštiny.

FIKEJZOVÁ, R. Japonsko očima ženy. 1. vyd. Praha : Česká grafická unie, 1941 ; 172 s. brož.

FLANDERKA, P. Universita Karlova Vypůjčena

FUČIDA, Micuo and Okumiya, Masatake : Midway. Praha : Mladá fronta, 1990 ; 232 s.

FUKATSCH, Josef : Dnešné Japonsko. Bratislava : Pravda, 1975 ;

FUNAKOŠI, Gičin : Karatedó - Má životní cesta. (Přel.: Fojtík, Ivan) ; Praha : Naše vojsko, 1994 ; brož. Z angličtiny.
Reklama