U, V, W Japonsko - přehled

hledat

Návazné odkazy


Čas v Japonsku
Vaše doporučení je naší odměnou

U, V, W

VLASATÝ, B.: Japonsko. Bratislava : Obzor, 1978 ;

VOLLAN, G. Žaponsko: Země i lid. (Přel.: Wagner, Jan) ; Praha : E. Beaufort, 1904 ; 39 vyobrazení, mapa.

VRÁZ, S. T.: O-Haru;
In: Vráz, S. T. Exotické povídky. 1. vyd. Praha : F. Topič 1910, s. 134-194.

VRÁZ, S. T.: Z Cest po Žaponsku a Číně;
In: Vráz, S. T. Z cest S. T. Vráze. 2. vyd. Praha : Svatopluk Jelínek 1925, s. 203-332.

WILLMAN, Heinz : Japonsko ve stínu pikadonu. (Přel.: Svěrák, Václav) ; Gerhard, Mahner. autor doslovu. Doslov ; 1. vyd. Praha : Svobodné slovo, 1961 ; 159 s., 29 dokum. snímků. váz.

WINKELHÖFER, Jan and Winkelhöferová, Vlasta : Sto pohledů na Japonsko. 3. přepracované vyd. Praha : Orbis, 1973 ; 352 s., 48 s. příloh.

Reklama