Tódaidži 東大寺 Japonsko - přehled

hledat

Návazné odkazy


Čas v Japonsku
Vaše doporučení je naší odměnou

Tódaidži 東大寺    Chrám Tódaidži byl založen v roce 743 sektou Kegon na příkaz císaře Šómu. Stavba byla určená pro pro sochu buddhy Mahávairočany, jap. Birušan nebo Dainiči 大日, která se po odlití stala největší bronzovou sochou Buddhy v Japonsku. Tvorba sochy začala v roce 740 a realizace trvala 9 let. Nejprve byla vytvořena vnitřní skořepina a vnější skořepina, tyto přípravné práce zabrali 7 let. V roce 747 začalo odlévání sochy, které trvalo 3 roky. Odlévání probíhalo po částech, vždy po obestavění a nevršení umělého kopce. Celé toto velkolepé dílo bylo dokončeno v roce 749 a prameny uvádějí, že se celkem na soše podílelo 51 590 lidí. Není tedy divu, že parametry sochy jsou ohromné.

    Výška Budhy je 14, 98 m, ještě více vynikají rozměry některých detailů např. výška obličeje 5,33 m, délka očí 1,02 m či uší 2,54 m.
    Rovněž stavba, ve které se tento velikán nachází, si zaslouží pozornost. Chrám Tódaidži je v současnosti patrně největší stavbou na světě. Současná stavba pochází z roku 1708 a je 57 m široká, 50, 4 m hluboká a 47, 3 m vysoká. Původní chrám však byl ještě o 1/3 větší. Jak chrám, tak socha Budhy nebyly v minulosti ušetřeny častým válkám a požárům. Nejvíce byla tato mistrovská díla japonského umění poškozena v roce 1180 a v roce 1567, kdy celý chrám vyhořel. Současná podoba chrámu a většina budhovy sochy pochází z roku 1708, kdy byl Budha znovu odlit a chrám byl celý znovupřestaven.
    V komplexu kláštera Tódaidži se nalézá pokladnice Šósóin 正倉院. Tuto pokladnici založil v roce 756 císař Kómjó, který do ní vložil předměty zesnulého císaře Šómu.
    Tato pokladnice byla i v dalších letech rozšiřována o omělěcké předměty své doby a nakonec se stala nejdůležitější sbírkou uměleckých předmětů období Nara. Kromě japonských uměleckých předmětů jsou zde uložené i předměty z Persie, Arábie a Turecka, které se do Japonska dostaly po Hedvábné stezce.

  • Chrám Tódaidži
  • Socha Buddhy
  • Socha Buddhy
  • Bódhisattva a Buddha
Reklama