Japonsko - přehled

hledat

Návazné odkazy


Čas v Japonsku
Vaše doporučení je naší odměnou    Období Nara začíná přestěhováním císařského dvoru do nově postaveného hlavního města Heidžókjó 平城京 (později přejmenovaného na Nara 奈良). Konec období je datován přestěhováním hlavního města do Heiankjó 平安京 (později přejmenovaného na Kjóto 京都)

    Během období Nara došlo ke kulturnímu rozkvětu. Podobně jako v období Asuka, byla obdivována čínská kultura a docházelo k jejímu přebírání a adaptaci na japonské podmínky. Rozvíjí se stavitelství, sochařství, malířství, tvorby zahrad, literatura apod.
    Hlavní zásluhu na šíření umění a kultury měl buddhismus. Postupně se v Japonsku usadilo a rozšířilo šest základních buddhistických názorových proudů a sekt. Sekta Hossó, Kegon, Sanron, Ricu, Kuša a Džódžicu. Vzniklo mnoho buddhistických klášterů a chrámů.
    Nejvýznamnější stavbou období Nara je chrám Tódaidži 東大寺. Průčelí tohoto chrámu bylo 68 m široké a chrám byl 50 m dlouhý. (Současný chrám byl postaven v roce 1709 a je asi o 2/3 menší než původní stavba.) V chrámu Tódaidži se také nachází vrcholné dílo japonského kovolitectví socha Velkého Buddhy - Daibutsu 大仏. V areálu kláštera Tódaidži se také nachází pokladnice Šósóin 正倉院, ve které se nachází množství uměleckých předmětů z období Nara. Některé z těchto předmětů pocházejí až z území Persie, Turecka, Iránu apod. a do Japonska se dostaly po Hedvábné stezce.
    V období Nara vznikají dvě národní kroniky. V roce 712 bylo zkompilováno dílo Kodžiki 古事記 (Zápisy o starých věcech), a v roce 720 „Kronika Japonska“ Nihonšoki 日本書紀 (Japonské anály). Obě kroniky obsahují cenné historické pasáže, mýty, legendy, básně a písně. V roce 759 vyšla sbírka básní a písní Manjóšú 万葉集obsahující 4516 básní od 450 básníků.
    Oblast dnešního města Nara a její umělecké památky byly zapsané v roce 1998 na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Odlévání sochy Buddhy v chrámu TódaidžiBOHÁČKOVÁ, Libuše a Winkelhöferová, Vlasta : Vějíř a meč. Praha : Panorama, 1987 ; 389 s., 32 s. obr. příloh. váz.

HILSKÁ, Vlasta : Dějiny a kultura japonského lidu ; 1. vyd., Praha : ČSAV, 1953, 384 s., 18 obr. v přílohách, 1 mapa

Manjóšú / Deset tisíc listů ze starého Japonska, Díl první. (Přel.: Líman, Antonín) ; Líman, Antonín. Autor předmluvy a poznámek. Předmluva ; 1. vyd. Praha : Brody, 2001 ; 334 s. váz. orig. Manyoshu vol. I.

REISHAUER, Edvin O. a Craig, Albert M. : Dějiny Japonska. (Přel.: Labus, David a Sýkora, Jan) ; Sýkora, Jan. autor části díla. Japonsko 90. let ; 1. vyd. Praha : Lidové noviny, 2000 ; 441 s. váz.

SKALICKÝ, Jaroslav : Císařské město Nara.
In: Lidé a země. Vol. 46, No. 7 (1997), 402-406 s. ISSN 0024-2896.

VASILJEVOVÁ, Zdeňka : Dějiny Japonska ; 1. vyd, Praha : Svoboda, 1986, 604 s.

Reklama