Období Kofun 3. - 6. století <BR> (Kofun džidai) 古墳時代 Japonsko - přehled

hledat

Návazné odkazy


Čas v Japonsku
Vaše doporučení je naší odměnou

Období Kofun 3. - 6. století
(Kofun džidai) 古墳時代    Období mohyl neboli kofun je protohistorickým obdobím. O tomto období tedy již existují kusé informace v čínských kronikách. Období začíná na konci 3. století kdy dochází ke kulturnímu rozkvětu a vysoce postavení lidé si začínají budovat mohyly. Konec se datuje do 6 století, s nástupem nového, již historického období Asuka. Během období kofun dochází k institucializaci japonského náboženství Šintó a vznikají první komplexy svatyň. Nejvýznamnější svatyní byla a dodnes je svatyně Isedžingú 伊勢神宮 v Ise.
    Během období kofun lze podle nálezů vystopovat kulturní vliv jak z oblasti střední Sibiře (severního Mongolska a okolí Bajkalského jezera), tak z oblasti jihovýchodní Asie. Také mohylová kultura zřejmě nebyla původní, ale přišla do Japonska z pevninské Číny. Na stěnách některých hrobek se dochovaly fresky se shodnými znaky jako fresky v Číně, nebo na korejském poloostrově. Je zde i podobnost s hrobkou čínského císaře Čchin Š'-chuang-ti vybudovanou ve 3. stol. př. n. l., která je proslavená tzv. Terakotovou armádou.

    Japonské mohyly mají nejčastěji půdorys klíčové dírky, ale časté jsou také tvary kuželové a pyramidální. Jsou různé velikosti od několika metrů a až po téměř půl kilometru. Nacházejí se po celé jižní části Japonska až po Tokio. Jejich nejhojnější výskyt je ve střední části Japonska v okolí Ósaky, Nary a také v prefektuře Gumma nedaleko Tokia. Dosud bylo objeveno okolo 4 500 mohyl.
    Největší mohylou je mohyla daisen kofun 大山古墳 císaře Nintoku 仁徳 (*? + asi 399), která je dlouhá 486 m, široká 305m a vysoká 35 m. (Pro srovnání největší známá mohyla v Evropě, Silbury Hill má 167 m v průměru a je vysoká 40 m.)
    V mohylách kofun se našlo množství hliněných sošek, bronzových zrcadel, kovové brnění, skleněné nádobí, meč aj. Uvedené předměty svědčí o čínském vlivu v tomto období.
    Duté terakotové sochy a sošky se nazývají haniwa 埴輪 a představují cenný materiál pro studium tehdejší kultury. Dosahují různých velikostí, největší jsou až metr vysoké. Také množství nalezených soch v jednotlivých hrobkách kolísá od několika kusů až po 20 tisíc. Sochy představující osoby různého společenského postavení vykonávající různé činnosti. Kromě soch znázorňující osoby jsou také časté sochy předmětů, budov, zvířat apod. Největší nalezená haniwa je ve tvaru válcovité nádoby o výšce 2,42 m.
    Japonská kultura kofun a její nálezy patří v celosvětovém měřítku k jednomu z největších kulturních projevů 3. - 6. století.

Pohled na hrobku císaře Nintoku a ostatní hrobky


  • Hrobka císaře Nintoku
  • Hrobky kofun
  • Hrobka kofun
Reklama