Hokkaidó 北海道 Japonsko - přehled

hledat

Návazné odkazy


Čas v Japonsku
Vaše doporučení je naší odměnou

Hokkaidó 北海道

Hlavní město: Sapporo 札幌
Velikost správního celku: 83 452 km² (je největším japonským územně správním celkem, zabírá 22% Japonska)
Počet obyvatel: 5,7 mil. obyvatel
Hustota obyvatel: 70 / km²
Květinou je růže; lat.: Rosa
Stromem je borovice; jap: Ezomatsu 蝦夷松; lat.: Picea jezoensis
Ptákem je jeřáb s červenou korunkou – Jeřáb mandžuský ; jap: Tančó 丹頂; lat.: Grus japonensis
Internetové stránky prefektury: www.pref.hokkaido.jp
Původní název Ezo 蝦夷

    Největší část správního celku Hokkaidó tvoří stejnojmenný ostrov, zbytek přilehlé ostrovy, z nichž co se rozlohy týče, jsou největší Kurilské ostrovy, které se nacházejí severně od ostrova Hokkaidó. Tyto ostrovy jsou však od konce II. sv. války okupované Sovětským svazem, respektive nástupnickou Ruskou federací. Ostrov Hokkaidó je po ostrově Honšú druhý největší japonský ostrov a z japonských velkých ostrovů se nachází nejseverněji. Jeho rozloha (77 982 km²) jej činí 21 největším ostrovem na světě. Rozlohou je srovnatelný s Českou republikou (78 864 km²). Hokkaidó je omýváno Ochotským mořem ze severu, Japonským mořem z východu a Tichým oceánem ze západu.
    Hlavním a největším městem Hokkaida je Sapporo, ve kterém žije více jak 2 mil. obyvatel, což z něj činí 5. největší město Japonska.
   

Obyvatelstvo na Hokkaidu je převážně soustředěno v jihozápadní části ostrova, zbytek ostrova Hokkaidó je poměrně řídce obydlen. Celkový počet obyvatel je cca 5,27 mil. což je zhruba polovina obyvatel ČR. Hokkaidó také vykazuje nejmenší hustota zalidnění je zde nejz celého v Japonska.
    Původními obyvateli Hokkaida byla národnost Ainu, která byla postupně vytěsněna ze severní poloviny ostrova Honšú. Dnes tvoří Ainuové národnostní menšinu o počtu okolo 150 000 osob tj. 1/38 obyvatel Hokkaida.
    Na Hokkaidó se nachází několik nížin, střed ostrova je hornatý a poměrně hustě zalesněný. Nejvyšší horou ostrova Hokkaidó je Asahidake, vysoká 2 290 m.
    Ostrov Hokkaidó je spojen s hlavním japonským ostrovem Honšú podmořským tunelem Seikan. Tento tunel, jehož délka dosahuje téměř 54 km, z čehož je 23 km pod mořským dnem, je co do parametrů srovnatelný s tunelem spojující Francii a Anglii.
    Zdejší klimatické podmínky jsou srovnatelné se severní a střední Evropou. V zimě klesá teploměr k -20°C zatímco v létě stoupá až ke 30 stupňům. Hokkaido je převážně zemědělskou prefekturou, rozvinutý je také zdejší rybářský průmysl. Pochází odsud 12% japonských potravin. Nejvýznamnější je mlékárenský průmysl, který zde produkuje 40% japonského mléka. Z pěstovaných plodin převažují brambory, rýže a obilniny. Zdejší rybářský průmysl produkuje hlavně kraby, řasy kombu, a mušle hotate (mušle sv. Jakuba). Krabi z Hokkaida jsou pak celojaponskou vyhlášenou pochoutkou.
   

Významný je také turistický ruch. K rozvoji zimních sportů zde došlo díky olympijským hrám, které se konaly v Sapporu roce 1972. Mnoho turistů také navštěvuje světoznámý festival sněhu, který se koná v Sapporu každoročně od 1. do 5. února. Na Hokkaidu se také nachází mnoho unikátních scenérií a přírodních parků, které jsou turistickým lákadlem.
    Ve východní části Hokkaida se nacházejí rozhlehlé Kuširské mokřady, které spadají do Národního parku Kuširo-šicugen. Zdejší krajina je proslavená výskytem Jeřába mandžuského , který se stal japonským symbolem.
    Poloostrov Širetoko (Širetokohantó) 知床半島, který se nachází na severním cípu Hokkaida byl zapsán na seznam biosférických rezervací UNESCO. Uvádí se, že zdejší příroda je nejzachovalejší původní přírodou v Japonsku. Moře obklopující polosotrov Širetoko jako jediné moře v Japonsku v zimě zamrzá.
   Mapa ostrova Hokkaidó

  • Festival sněhu v Sapporu
  • Festival sněhu v Sapporu
  • Festival sněhu v Sapporu
  • Japonský jeřáb Curu
Reklama